Värm upp hjärnan

Tänk i förväg på det du ska lära dig. Plocka fram dina kunskaper om ämnet från ditt långtidsminne.

  • Rita en mind map om det du ska läsa! Skriv begreppet i mitten av ett papper och sedan vad du kommer att tänka på när du hör begreppet.

Då kommer du att läsa, tänka och lära effektivare.

Embed from Getty Images

Karta över Lässtrategier