Statistik

En tabell ska vara självförklarande. Du ska inte behöva läsa i bokens text vad statistiken handlar om. Det kan du se i denna enkla tabell:

Tabellen ska för det första berätta vad för slags statistik det rör sig om och vilket ordningsnummer den har. Detta gör man för att det ska vara enklare att hitta bland tabellerna – då räcker det med att hänvisa till “Tabell 3”.

Den ska också ha en förklarande titel, så att du som läsare förstår vad tabellen handlar om: “Professorer vid svenska högskolor 2019”.

Alla delar av tabellen ska förklaras: “Antal”

Det ska framgå vad för slags tal det rör sig om, till exempel procent eller absoluta tal: “Antal”. Om tabellen har med många olika tal förekommer det ibland också att författaren skriver ut det totala antalet. Då brukar man använda beteckningen “N”. I denna tabell skulle det därför kunna stå: “N = 2264”

Slutligen ska det finnas en källa som berättar varifrån statistiken är hämtad: “SCB”, som är en vedertagen förkortning för Statistiska centralbyrån.

Vidare ska statistiken aldrig stå okommenterad. I texten ska författaren tolka statistiken och förklara för dig vad som är viktigt och hur hen har tolkat statistiken.

Karta över Lässtrategier