NE

Till skillnad från Wikipedia är artiklarna i Nationalencyklopedin skrivna av experter. De är dessutom faktagranskade. Detta gör att du kan lita på det som står i NE!

Men en del artiklar är föråldrade och innehåller inte det senaste, varken om det som händer i samhället eller vid forskningsfronten. Därför kanske du inte hittar det du söker efter – men som Wikipedia kan ha en artikel om.

En artikel i NE brukar innehålla en innehållsförteckning (om det är en längre artikel) så att du kan orientera dig i artikeln och lätt hitta det du söker efter.

Ibland finns det både en enkel och en lång variant av artikeln. Den enkla artikeln är en kortare sammanfattning som går igenom artikeln på ett enkelt sätt, vilket kan vara bra om du saknar kunskaper om ämnet.

Den långa artikeln börjar med en definition eller kort sammanfattning av ämnet.

Det finns också interna länkar inom NE som behandlar liknande ämnen, om du vill leta vidare.

Observera att det finns både en ordbok och ett uppslagsverk för vissa sökord. Ordboken ger dig en definition av ämnet medan uppslagsverket är en djupare genomgång och förklaring av ämnet.

NE kan sammanfattas på följande sätt:

Karta över Lässtrategier