Lärobok

Målet med läroboken är att du ska lära dig dig det som står i den. Därför är den vanligen pedagogiskt upplagd med många hjälpfunktioner, som ordförklaringar och instuderingsfrågor. Ordförklaringar av viktiga begrepp innebär att de ibland är markerade, till exempel att de är fetstilade, kursiverade eller finns i marginalen.

Embed from Getty Images

Läroboken brukar också vara anpassad till en viss nivå och förutsätter att du kan ämnet från de lägre kurserna. En bok “c” i ämnet kräver med andra ord att du läst och klarat kurserna “a” och “b”.

Ofta är författaren själv lärare i ämnet och därmed åtminstone mycket duktig på det. Kanske är hen också expert eller till och med forskare.

Författaren ska vara saklig och redogöra för det som är allmänt vedertaget inom ämnet. Om det råder oenighet om något brukar detta förklaras. Svåra problem förenklas (och tappar därmed nyanser).

Läroboken tar sällan ställning för en viss åsikt med ett undantag och det är läroböcker i samhällsvetenskapliga ämnen för grundskola och gymnasium. Dessa ska nämligen utöver fakta vanligen även fostra eleverna i samhällets normer, till exempel en viss religion eller demokrati.

En lärobok brukar sällan ha noter och referenser, vilket gör det svårt att dubbelkolla uppgifter som finns i den. Men grundtanken är att du ska kunna lita på författaren.

Kapitlen bygger ibland på varandra och kräver att du läst de tidigare kapitlen, men ibland går de att läsa i vilken ordning som helst, ungefär som en uppslagsbok.

Karta över Lässtrategier