Snabbspåret

Embed from Getty Images

Om du förbereder texten så behöver det inte bli så svårt …

Om du bara behöver göra en snabb bedömning av texten som du ska läsa, så bör du fokusera på följande frågor:

  • Varför ska jag läsa texten?

Nu formulerar du ditt syfte så tydligt som du kan.

  • Vad handlar texten om?

Svaret på denna fråga hittar du vanligen i titeln eller rubriken.

  • Vad vet jag om ämnet som texten handlar om?

Nu värmer du upp hjärnan så att du tänker, läser och lär effektivare

  • Har författaren goda kunskaper om ämnet?

Du behöver veta om texten är skriven av någon som vet vad hen pratar om. Om den är det, så gör det texten mer trovärdig.

  • Vilken genre är texten?

Om du vet genren, så kan du dra slutsatser om mycket annat, till exempel textens syfte och hur texten är upplagd.

Om du tycker att detta räcker, så kan du på vidare till nästa lässtrategi:

Men om du vill fördjupa dig om den förberedande läsningen, så kan du göra det här:

Karta över Lässtrategier