Läs utifrån och in

Du får mycket hjälp av att läsa boken utifrån och in. Innan du börjar läsa den egentligen texten så ska du först läsa allt runtomkring, såsom titel, baksidestext, förord, innehållsförteckning och så vidare.

Du kan få fram olika sorts information från de olika delarna:

Titeln

Här får du ett eller flera överordnade begrepp som är en sammanfattning av boken i några få ord. Ofta är undertiteln mer informativ än huvudtiteln. Min egen avhandling kan få utgöra exemplet:

  • Rätt eller fel? [Huvudtitel]
  • Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid. [Undertitel]

Författaren

Namnet på författaren ger dig ett sökord som du behöver för att söka mer information kring när du identifierar texten. Kanske behöver du googla författaren.

Baksidestexten

På baksidan finns en kort sammanfattning av boken.

Innehållsförteckningen

Här hittar du vilken information som du kan förvänta dig att hitta i boken och var i boken den finns.

Förordet

Ofta brukar förordet ge hela eller åtminstone en ledtråd till syftet med boken. Ibland får man gå till inledningen för att hitta syftet.

Karta över Lässtrategier