Jämför ditt och textens syfte

Beroende på ditt syfte med att läsa en text, så behöver du läsa texter på olika sätt. Ett sätt är att jämföra ditt eget syfte med textens:

  • Få en överblick

Börja med att läsa sammanfattningen för informerande texter. Sedan kan du läsa igenom innehållsförteckningen.

När det gäller texter med underhållande syfte brukar det vara dumt att skaffa sig en överblick av handlingen. Det är ju något som du vill utforska medan du läser. Och läs definitivt inte slutet (där sammanfattningen för informerande texter brukar finnas) eftersom då kanske det avslöjas vem som var mördaren eller poängen med skämtet …

Påverkande texter kan du få en överblick av på olika sätt. Om det är reklam så kanske du bör fundera på hur texten försöker påverka dig. Och om det är en debattartikel så är det bästa sättet att läsa tesen, som brukat finnas i inledningen eller slutet.

  • Söka information

Om du är ute efter att söka information om något, så bör du hålla dig till informerande texter. Både underhållande och påverkande texter är ofta dåliga för detta.

  • Avgöra trovärdighet

Om du behöver avgöra hur pålitlig en text är så ska du använda källkritik. När det gäller underhållande och påverkande texter måste du vara källkritisk, eftersom sådana texter vanligen har sämre trovärdighet.

Men om du har en informerande text, så kan du ibland klara dig med att använda källtillit, det vill säga att du litar på texten – men bara om det rör sig om förhandsgranskade texter (nyheter) och säkrade texter (forskning).

  • Lära texten

Memorera texten om du ska uppträda med den i till exempel en show.

Men det kan också handla om en text som i och för sig har ett underhållande syfte, till exempel Shakespeare, som du ska lära dig inför en tenta i litteraturvetenskap. Då ska du snarare lära dig texten som om dess syfte var att informera, det vill säga genom att läsa aktivt och använda studietekniker.

Om det rör sig om en påverkande text har du förmodligen hjälp av att använda argumentationsanalys eller retorikanalys.

  • Analysera texten

Om ditt eget syfte är att analysera en test, så ska du förstås utgå från ditt eget (eller möjligen din lärares) syfte. Använd rimliga kategorier – till exempel politiska, ekonomiska, sociala eller kulturella perspektiv – för att dela upp texten i mindre delar, för att se vad den består av.

En underhållande text är förmodligen enklast att analysera med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp.

Och den påverkande texten kan förslagsvis analyseras med hjälp av argumentationsanalys och/eller retorikanalys.

  • Bli road

Om du vill bli road ska du förstås läsa en text som vill underhålla dig. Allt annat blir tråkigt, om du inte har en mycket speciell humor …

Karta över Lässtrategier