Identifiera texten

Genom att läsa boken utifrån och in får du hjälp med att identifiera texten. När du identifierar texten behöver du ta reda på följande:

  • Författarens kunskaper och åsikter?

Detta behöver du för att kunna avgöra om du kan lita på författaren.

  • Varför är texten skriven (textens syfte)?

Detta behöver du för att kunna avgöra om du kan lita på källan och för att kunna tolka den.

  • Vilken genre har texten?

Detta hjälper dig att läsa texten effektivare.

Du kan få snabb hjälp att ta reda på textens syfte, stil, textstruktur och narrativ om du kan avgöra textens genre, under förutsättning att du har kunskap om olika genrer.

Karta över Lässtrategier