Hjälp med svåra texter

En del texter är svåra att läsa. Anledningen till att du inte lyckas kan förstås vara en mängd olika. Men här tänkte jag ge några tips som du kan pröva.

Embed from Getty Images

  • Se till att du har tillräckliga förkunskaper

Det kan vara så att du inte har tillräckliga kunskaper för att läsa en text. Till exempel vetenskap är notoriskt svårt att läsa, eftersom det kräver så mycket kunskaper.

Ta då ett steg tillbaka och läs först något som ger dig de kunskaper som du behöver. Du kanske kan ta fram din gamla fysikbok från gymnasiet och läsa den innan du fortsätter.

Utan tillräckliga kunskaper är det extremt svårt att läsa en text.

  • Läs först vad andra har skrivit om boken, författaren eller ämnet

Börja med ett allmänt uppslagsverk som till exempel Wikipedia, Encyclopedia Britannica eller Nationalencyklopedin. Som inledning kan Wikipedia fungera, men aldrig ensamt! Wikipedia måste alltid kompletteras med riktiga uppslagsverk. Detta gör du för att få en helhet och värma upp din egen tidigare kunskap. För de stora tänkarna eller idéerna kan det till och med finnas korta introduktioner i bokform.

Därefter skulle jag leta upp en recension på just denna bok. Framförallt böcker som tar ställning i en viktig fråga brukar få recensioner – oavsett om det rör religion, politik eller vetenskap.

Avhandlingar får också recensioner, men det beror delvis på ämne och land.

Ibland kan läroböcker få det, men mer sällan.

Vetenskapliga artiklar diskuteras istället vanligen i debatter i de vetenskapliga tidskrifterna.

Googla titeln!

  • Definiera de centrala begreppen!

Ta reda på vad begreppen betyder i just detta sammanhang!

Embed from Getty Images

Med förberedande läsning kan du göra det så här enkelt för dig!

  • När du läser texten kan det vara klokt att skilja mellan vad texten säger och vad den gör:

Vad texten säger handlar om vilka ord används och vad som inte sägs. Vad står det i texten?

Men en text kan också göra olika saker med orden som står i texten:

Jämföra, kontrastera, koppla ihop, debattera, dra slutsatser, diskutera, tolka, illustrera, beskriva, instruera, bevisa, ifrågasätta, föreslå, sammanfatta, generalisera, rättfärdiga, förutspå eller värdera (bara för att ta några få exempel).

Ibland behöver man göra detta stycke för stycke, men ibland räcker det för varje rubrik eller till och med kapitel. Det hjälper dig att förstå eftersom det skapar både en kontext och ger dig tolkningsnycklar.

Embed from Getty Images

Jag tror dock inte att denna läsvariant kommer att hjälpa dig särskilt mycket, även om det ser imponerande ut …

  • När du läser texter på främmande språk kan följande strategier vara kloka:

Lär dig de centrala begreppen!

Markera alla ord du inte kan i första kapitlet, gärna i inledningen, som ofta tar upp de centrala begreppen och även lägger stilnivån, som boken sedan kommer att hålla.

Efter att du läst klart kapitlet ska du slå upp dem som du inte fått någon förklaring till. En del ord förklaras kanske längre fram i texten. Men bryt inte av läsningen genom att slå upp orden efter hand.

Karta över Lässtrategier