Formulera ditt syfte med läsningen

Om du inte vet varför du läser en text, så är risken stor att du lär dig fel saker och lägger en massa tid på onödiga saker. Du har i sådana fall bara tur om du lyckas göra det du ska. Det är ganska vanligt att svaga läsare inte vet varför de förväntas att läsa en text.

Formulera ditt syfte med läsningen! Det gör du för att kunna avgöra vad som är relevant och viktigt i texten.

Ta reda på varför du läser texten! Till exempel:

  • Är det för att söka information om X? Då är information om Y ointressant.
  • Är det för att få en överblick av texten? Då behöver du helheten och inte detaljerna.
  • Är det för att avgöra trovärdigheten hos texten? Då behöver du hitta information om författaren och hens syfte
  • Är det för att lära det som står i texten till provet? Då behöver du läsa sådant som din lärare tar upp på genomgångarna extra noggrant.
  • Ditt syfte är inte: Läsa texten för att min lärare sa det!
Embed from Getty Images

Karta över Lässtrategier