Generositetsprincipen

Du ska också läsa “generöst”. Människor är i de flesta fall vettiga, men ibland skriver de fel: Det kan bli klumpigt, otydligt och korkat eftersom de inte lyckats överföra sina tankar till text. Då blir det fel att slaviskt följa författarens ord!

Du läser generöst genom att du utgår ifrån att det som står i texten hänger ihop. Du använder den snällaste eller starkaste tolkningen som du kan för att författarens text ska bli så bra som möjligt.

Här kan du se en föreläsning (19 min) om generositetsprincipen av Neil Bearden:

I följande Tiktok visas problemen med att läsa en text allt för generöst, eftersom inte alla människor är vettiga …

Karta över Lässtrategier