Följ författarens tanke

När du läser en text empatiskt försöker du förstå vad författaren vill ha sagt. Tänk dig att texten som du läser är en instruktionsbok för något som är både svårt och viktigt. Då läser du noggrant för att vara säker på att du följer författarens tanke i texten – så att du inte missar en enda detalj. Du ska läsa texten som författaren tänker.

I denna läsning ska du inte ifrågasätta texten eller lägga in dina egna värderingar – även om du blir provocerad. Författarens värderingar ska däremot finnas kvar. Läs texten som Gud läser Bibeln!

Jämför gärna denna princip med metoden “tolkning som inlevelse”. De påminner mycket om varandra.

Karta över Lässtrategier