Lässtrategier

Introduktion

Idag översköljs du av olika typer av texter och det har inte funnits någon annan tidpunkt i historien då det funnits lika mycket att läsa som nu. Alltifrån pinsamma memes via nyhetsartiklar och läroböcker till avhandlingar inom teoretisk filosofi. Men även om du har en och samma text så kan du läsa den på olika sätt, eftersom du vid ett tillfälle har ett visst syfte med att läsa texten och lite senare har du ett annat mål med texten.

Varför ska jag lära mig detta tankeredskap?

Eftersom det finns så många olika sätt att läsa en text på är det oerhört bra att känna till de sju lässtrategierna som jag går igenom i detta tankeredskap. De kommer att göra livet enklare för dig – särskilt om du pluggar!

Embed from Getty Images

Detta tankeredskap lär dig …

Jag kommer att gå igenom följande lässtrategier:

  • Förberedande läsning

Du behöver förbereda din läsning genom att ha koll på varför du ska läsa texten och ta reda på vad det är för slags text du ska läsa.

  • Selektiv ”läsning”

Ibland behöver du inte läsa allt i en text.

  • Skumläsning

Du skumläser för att snabbt få en överblick av vad texten handlar om

  • Sökläsning

Om du letar efter något i en text – till exempel svaret på en fråga – så kan sökläsningen vara ditt bästa alternativ.

  • Empatisk läsning

Den normala läsningen innebär att du försöker förstå vad författaren vill ha sagt.

  • Kritisk läsning

Ibland måste du läsa texten kritiskt, till exempel om du misstänker att den försöker manipulera dig eller om du har fått i uppgift att analysera texten.

  • Bearbetning

Efter att du läsa texten är det klokt att bearbeta den, så att du kommer ihåg det du just har läst. Då kan du använda en studieteknik, till exempel sammanfattningar.

Förkunskaper

På många sätt skulle jag säga att lässtrategierna är en del av studieteknikerna, men jag vill ändå ha dem i ett eget tankeredskap tillsammans med de andra läsredskapen.

Det är bra att ha läst om tankeredskapet Läsförståelse innan du går igenom detta tankeredskap.

Läs gärna om Lästekniker också – de fungerar mycket bra tillsammans!

Uppvärmning

Innan du börjar gå igenom lässtrategierna vill jag att du värmer upp hjärnan med följande övning:

Pröva själv – Lässtrategier – Övning 1

Karta över Lässtrategier

Du hittar mer referenser till lässtrategier i Biblioteket!