Vad är en text?

Ordet text kommer av latinets textus, som betyder ’väv’ eller ’flätverk’. Det är alltså en sammanställning av en mängd språkliga utsagor som flätats samman till en helhet. ”Ordväv” kunde man säga på 1700-talet. Urtypen är en bok.

Men när vi här pratar om texter och tolkningar så gäller samma principer för såväl böcker som talat språk, filmer och bilder. Alla behöver tolkas – och det sker utifrån samma principer.

Men texter förhåller sig också till andra texter. Många gånger tolkar vi texten som vi läser utifrån tidigare texter som vi har läst, det vill säga har kunskap om. Den bok du läser är samtidigt också en väv av andra böcker, som skrivits tidigare – de är intertextuella – i och med att de ingår i ”den stora konversationen”.

För att förstå följande Tiktok-meme så måste du känna till både Voldemort från Harry Potter och Pinocchio:

Friheten på barrikadrena

På bilden ser vi den mur som är den “säkerhetsbarriär” som Israel i början av 2000-talet började bygga på delvis palestinskt område för att skydda landet mot “terrorhandlingar”. På denna mur ser vi en målning av en kvinna med den palestinska flaggan. Bredvid henne till höger ser vi en pojke som svingar en slangbella ovanför huvudet. Till vänster om henne en man som ser ut att hålla i ett gevär, men de är faktiskt en sopborste.

Vad betyder denna målning? Hur ska vi förstå den? Utan någon historisk kunskap eller kunskap om Mellanösternkonflikten skulle man möjligen kunna tolka det som något slags oro eller uppror. Att det dessutom står att revolutionen startat gör denna tolkning ännu rimligare. Men vad betyder det?

Visst känner du igen bilden! Du har säkert redan identifierat den som Friheten på barrikaderna av Eugène Delacroix för att hylla minnet av den franska julirevolutionen 1830. Det är en världens mest kända målningar, även om många gör misstaget och tror att den handlar om den ”stora” franska revolutionen, 1789–1799.

Här ser vi hur ”folket” reser sig mot orättvisorna! Till vänster står borgaren med ett gevär i handen, till höger studenten. Och i mitten den viktigaste: Friheten – La Liberté – symboliserad av en kvinna. Men trots att också hon är beväpnad, svingar tricoloren och bär jakobinernas röda luva på huvudet, är hennes symboliska funktion att föda och amma frihetens barn. Detta är en av flera möjliga tolkningar av målningen!

Även om denna tolkning inte är helt olik den första, så finns det nyanser och en djupare botten i denna andra tolkning. Det handlar inte om att göra uppror utan om att förändra världen (i alla fall om man tror att den handlar om den franska revolutionen på 1700-talet!).

“Ich bin ein Berliner”

Utan att ta ställning i konflikten kan vi fortsätta på samma tema. Nästa bild är från samma ”säkerhetsbarriär”, men på denna står det ”Ich bin ein berliner” (’Jag är en berlinare’).

”Ich bin ein Berliner” är ett citat ur det tal som den amerikanske presidenten John F. Kennedy höll 1963 i Berlin, två år efter att Berlinmuren byggts:

Two thousand years ago the proudest boast was civis romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner … All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words “Ich bin ein Berliner!”

Kopplingen till Berlinmuren är uppenbar. Det var en mur som var hatad av de flesta, inte ens de kommunistiska ledarna i Östtyskland lär väl ha tyckt om den – den var ett nödvändigt ont för att förhindra människor att fly till Väst. Sannolikt vill författaren på den moderna muren få oss att tänka på just det – en förhatlig mur, men som en dag raserades och skapade frihet för östtyskarna. Därför – är väl meningen – att vi idag ska vara fria män och stå upp mot muren och – i förlängningen – riva ner den. Utan kunskap om Kennedy eller Berlinmuren vore inte denna tolkning möjlig.

Hemsidor

Nätets alla hemsidor är också utmärkta exempel på intertextualitet, där de olika sidorna kopplas ihop med varandra med hjälp av länkar.

Eller varför inte en Tiktok, som genom duetter återanvänds men förändras. I det här fallet en så kallad sea shanty:

Som du märker spelar det ingen roll om det är en text, en bild, en film eller ett samtal eller en sång. De är alla texter (i den här betydelsen).

Att tolka en text innebär med andra ord bland annat att spåra relationerna till andra texter. Detta innebär att trots att man bara har en text som man läser, så rör man sig ändå mellan texter, vars innehåll (mening) finns i ens tidigare kunskaper om dessa texter.

Karta över Läsförståelse