Den hermeneutiska cirkeln

Det begrepp som mest har kommit att förknippas med hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Den innebär att helheten ofta är mer än summan av delarna. Man kan inte förstå en text genom att bara läsa orden och meningarna isolerat.

En hermeneutiker skulle säga att vi pendlar fram och tillbaka mellan detaljer och helhet när vi läser en text. Dessutom har vi en förförståelse (tidigare kunskap) som tillsammans med den nya texten hjälper oss att skapa en förståelse, som i sin tur kan förändra förförståelsen (din tidigare kunskap). Vi rör oss fram och tillbaka i en cirkel mellan dessa fyra punkter.

I följande Tiktok är det svårt att förstå en detalj (skeletten) i texten utan att känna till helheten (kontexten, i det här fallet katastrofen som utplånade dinosaurerna):

Men eftersom vi hela tiden kommer längre i våra tolkningar (så att ny förståelse omvandlas till förförståelse till nästa tolkning) så menar många att det knappast är en cirkel utan en spiral som fördjupar förståelsen.

Den hermeneutiska spiraltrappan?

I vissa fall kan man emellertid kanske tala om en cirkel. Till exempel kan fördomar vara ett bra exempel på hur man rör sig i cirklar, när man vägrar att förändra sin världsbild, trots goda argument som avfärdas med att de kommer från illvilliga upphovsmän. Eller hur forskare tror så benhårt på sina utgångspunkter att de inte vill se bevis mot sin teori.

Det är inte alltid som du kan göra en rimlig tolkning utifrån bara en detalj. Det kan följande Tiktok få illustrera (Varning: Väldigt högt ljud!):

I Tiktoken ser vi följande:

 1. Den första detaljen: Du ser två svartklädda och allvarsamma män gå mot en husdörr.
 2. Du har en förförståelse (tidigare kunskap) om detta utifrån deras kläder och uppträdande: Det är begravningsentreprenörer som ringer på dörren.
 3. Din förståelse (tolkning) av scenen är att de ska hämta en avliden person.
 4. Den tolkningen bekräftas när du får höra att de ska hämta kroppen (av en avliden person).
 5. Sedan får du ytterligare en detalj: Mannen säger att de är lite tidiga.
 6. Nu blir det svårt att förstå vad som händer, eftersom det inte passar in med de andra detaljerna.
 7. Därefter får du ytterligare en detalj: Det är mannen i dörren som de ska hämta.
 8. Därför tolkar du nu scenen med dina tidigare kunskaper som ett misstag från deras sida.
 9. Men till sist får du ännu en detalj: En kvinna som frågar om de kan komma tillbaka om tio minuter.
 10. Din förståelse av situationen borde nu bli: Hon har planerat att mörda sin man, men var lite för sen och därför ska hon nu gå in och slå ihjäl sin man, så att de kan ta med sig kroppen.

Det finns flera olika metoder för att tolka texter på. De har använts på olika sätt genom tiderna. På vår resa genom hermeneutikens historia ska vi stanna till vid fyra metoder:

 • Bokstavlig tolkning
 • Tolkning som inlevelse
 • Tolkning som samarbete
 • Den fria tolkningen

Öva på den hermeneutiska cirkeln

Pröva själv – Läsförståelse – Övning 5

Karta över Läsförståelse

 • Läs mer om hur Helheter kan användas för att fylla i luckor som en del av Konsten att lära!
 • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att skapa mening!
 • Läs mer om hur din hjärna vill ha Helheter som ett facit som en del av Kritisk bildanalys!
 • Läs mer om hur hjärnan skapat berättelser för att få Helheter som en del av Kritisk bildanalys!
 • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att läsaren ska sluta cirkeln som en del av Kritisk bildanalys!
 • Läs mer om hur hjärnan ser Helheter som en del av Tolka statistik!