Bokstavlig tolkning

Den första metoden går tillbaka på Bibeln. Från början handlade hermeneutiken om tolkningar av Bibeln och senare av juridiska texter. Den viktiga frågan som ställdes var: Vilken är den sanna tolkningen av texten?

Författarna och läsarna var ointressanta, eftersom det som man ville komma åt var budskapet från Gud. Det gällde bara att veta hur man skulle dechiffrera (tolka) det. Det handlade mycket om bokstavliga tolkningar.

Den tidens lärda upprättade regler för vad som skulle tolkas på vilket sätt, så att alla gjorde samma tolkning. Det gick inte för sig att låta vem som helst tolka texten på det sätt hen önskade. ”Så står det i Bibeln!” Och det var förstås bara prästerna – med påven som högsta instans – som hade rätten att tolka Bibeln.

När varje ord hade sin fasta betydelse och varje mening hade sin, fick texten en objektiv betydelse oberoende av läsaren. Det gällde bara att veta hur man fick fram betydelsen. I sådana fall skulle förståelsen av texten blott innebära ett kopierande av den objektiva betydelsen.

Följande Tiktok kan få illustrera en allt för bokstavlig och framför allt felaktig tolkning:

Tanken är alltså att texten bestämmer betydelsen – så att alla gör samma tolkning. Det utvecklades med tiden olika hjälpmedel för att underlätta tolkandet: Om du får problem med att förstå vad det står i Bibeln så kan du få hjälp av Bibelkommentarer. Om du inte förstår vad lagparagrafen betyder, så kan du ta hjälp av förarbetena till lagen.

En god ordvrängare kan förstås använda den bokstavliga tolkningen till sin egen fördel, som denna Tiktok illustrerar:

Denna sorts tolkning har kallats för ”the Xerox theory of meaning”, där Xerox är en kopieringsmaskin. Den kan leda fel, eftersom mycket av budskapet i en text inte står i texten utan finns mellan raderna.

Karta över Läsförståelse

Läs mer om att Läsa mellan raderna som en del av Lästekniker!