Hermeneutik – tolkningslära

Två personer kan tolka samma händelse på olika sätt, som i denna Tiktok:

För att du ska kunna tolka något på ett bra sätt behöver du veta hur tolkningar sker. Hermeneutiken handlar om detta – det är en tolkningslära.

Hermeneutikens historia

Den polsk-brittiske författaren Joseph Conrad (1857–1924), bland annat känd för Mörkrets hjärta, skrev till en vän, som han skattade högt: ”Vilka underbart goda nyheter att just du tycker om min bok, ty man skriver bara halva boken, andra hälften får läsaren ta hand om.” Det Conrad vill ha sagt är att läsaren är viktig för tolkningen av texten.

Embed from Getty Images

Joseph Conrad

Det märkliga ordet hermeneutik kommer av guden Hermes, från den antika grekiska mytologin, som var gudarnas budbärare. Men han var mer än så, han var också gudarnas tolk.

Embed from Getty Images

Hermes flyger ner från gudarna för att frige Odysseus från Kalypsos fångenskap.

De grekiska gudarna skickade dunkla meddelandet till de dödliga människorna, ibland så dunkla att människorna inte ens insåg att det rörde sig om budskap från gudarna. Stundom var det relativt enkelt att inse att gudarna ville säga något, till exempel om gudarnas språkrör, oraklet, meddelade något genom prästinnan Pythia. Men även om man insåg att det var ett meddelande från högre makter så kvarstod problemet med att tolka det. Orakelprästen, som skulle tolka budskapet, kallades för hermeios (’tolkare’).

Den mest kända tolkningen torde väl vara den om Oidipus, som spåddes att döda sin egen far.

Hermeneutiken är en tolkningslära. Problemet med tolkningar är alltså att olika personer kan tolka en och samma händelse på helt skilda sätt.

Det kan du se ytterligare exempel på i följande klipp (2 min), något jag som pappa (och lärare) lätt kan känna igen mig i 🙂

En återkommande fråga som dyker upp i både skönlitteratur och vetenskapliga artiklar är vad texten betyder. Vad menar författaren? Och vilken tolkning är den rätta? Får man tolka en text hur man vill?

På samma sätt som att det kan vara svårt att överföra en tanke till text, så kan det vara minst lika svårt att tolka texten, så att det skapas en vettig tanke hos läsaren.

I tankeredskapet ”Fakta, åsikter och tolkningar” förklarar jag hur tolkningar påverkar din läsning av en text. Jämför den tankemodellen med det som jag gått igenom här. Då kommer problemen med att överföra tankar till ord och sedan till nya tankar att dyka upp på många platser:

Karta över Läsförståelse

  • Läs mer om Tolkningar som en del av Fakta, tolkningar och åsikter!