Textens genre har krav på hur texten ska se ut

Stil

För det första har olika genrer olika krav på stilen. Ett enkelt exempel kan vara följande inledningar:

 • Inbjudan till ceremoni: ”Ärade kollega …”
 • SMS till kompis: ”Tjo …”
 • Inbjudan till tidningens event: ”Kära läsare …”

Men det handlar ju i princip om att uttrycka samma tanke men med olika ord.

Textstruktur

För det andra har olika genrer olika textstrukturer. Texterna är helt enkelt uppbyggda på olika sätt, till exempel vad som kommer först i texten. Om man känner till textstrukturen så är det mycket enklare att läsa texten eftersom du vet ungefär när något ska komma i texten. Ännu effektivare blir det om du letar efter något i texten.

Nyhetsartikel

 • Textstruktur: Det viktigaste kommer först

Debattartikel

 • Textstruktur: Debattordning
  • Tes
  • Det näst starkaste argumentet
  • Det svagaste argumentet
  • Motargument
  • Motargument mot motargumentet
  • Det starkaste argumentet
  • Repetition av tesen

Historiebok

 • Textstruktur: Kronologi

Narrativ

För det tredje ska vissa genrer ha ett visst narrativ. Ett narrativ är regler för vad som får vara med i texten, vad som ska uteslutas ur texten och hur annat måste anpassas för att få vara med i texten.

 • En nyhetsartikel ska innehålla sanna faktapåståenden om vad som hänt och inte journalistens egna åsikter.
 • En debattartikel däremot ska driva en ofta politisk tes, som vilar både på fakta och åsikter, för att påverka läsaren.
 • En recension ska informera om boken (eller eventet) och dessutom ge ett omdöme hur bra den var utifrån recensentens värderingar, till exempel med 1-5 stjärnor.

Öva på genrer

Pröva själv – Läsförståelse – Övning 4

Karta över Läsförståelse

 • Läs mer om Genrer som en del av Lässtrategier.