Från tanke till text till tanke

“Vi kan inte se en tanke, vi kan bara se spåren av den.” Så har idéhistorikern Christer Skoglund uttryckt det. Faktum är att ingen människa i världshistorien har någonsin sett en enda tanke.

Det är ett stort problem både för författaren och läsaren att vi inte kan se tankar. Men det är samtidigt detta fenomen som gör skrivandet och läsandet så svårt, fascinerande och alldeles, alldeles underbart.

Det är många saker som påverkar tankarnas väg från författarens arbetsminne till att bli ord i en text – muntligt, i text eller i bild.

Följande Tiktok får illustrera att det kan vara svårt att förstå vad som försiggår inne i någon annans hjärna:

Följande principiella problem kan uppstå när en tanke ska överföras till text:

  • En och samma tanke kan uttryckas med olika ord.
  • Samma ord kan uttrycka olika tankar.
  • Alla tankar behöver inte skrivas ut i texten.
  • Textens genre har krav på hur texten ska se ut.

Karta över Läsförståelse