Svårigheter och möjligheter för det kritiska tänkandet

Det borde finnas goda möjligheter att lära ut kritiskt tänkande i både grundskolan, gymnasiet och högskolan, eftersom det inte är särskilt svårt att lära sig. Det är inte heller särskilt svårt att lära ut. Och det är inte särskilt svårt att använda. Jag har till exempel inte mött en enda elev eller student genom åren som jag inte kunnat lära källkritik.

Embed from Getty Images

Så varför tänker inte fler människor kritiskt om det nu är så enkelt?

  • Det är svårt att överföra kritiskt tänkande mellan situationer och ämnen (transfer).
  • Det är svårt att veta när man ska använda det kritiska tänkandet (system 1 & 2).
  • Det är jobbigt.
  • Det tar tid.

Om vi börjar med arbetsinsatsen och tiden man behöver lägga på det, så skiljer sig inte det på något särskilt sätt från andra saker som elever och studenter behöver lära sig. Visst, en del tycker att det är tråkigt, men det är någonting annat.

För att kunna förstå och lösa dessa två problem måste vi dock ta en liten omväg och reda ut om det kritiska tänkandet är allmänt eller ämnesspecifikt.

Karta över Kritiskt tänkande