Foundation of critical thinking

Foundation of critical thinking är en amerikansk organisation som ägnar sig åt kritiskt tänkande. De har formulerat en egen modell över det kritiska tänkandet, som påminner en del om Delphidefinitionen, vilket inte är så konstigt, eftersom de var representerade i Delfi.

Men deras lista är kortare och innehåller flera olika delar, till och med “intellectual traits”, som motsvarar de karaktärsdrag som förväntas av en kritisk tänkare.

Det kritiska tänkandet fångad i nötskal av Foundation of Critical Thinking.

Fördelar

Deras modell är tydlig och enkel och fångar allt väsentligt. Den går att använda i praktiskt taget alla sammanhang.

Nackdelar

Modellen är för allmängiltig. Den går visserligen att använda till allt, men därför finns det ingenting som triggar igång det kritiska tänkandet.

Det är vidare svårt att översätta det allmängiltiga till det ämnesspecifika, till exempel hur man “tolkar”, som kan skilja mellan olika ämnen. Biologer tolkar på sitt sätt och konstvetare på sitt och även om det finns underliggande likheter mellan dessa (och andra) ämnen, så kan det bli svårt.

Jag kände till exempel inte igen mig alls i deras kritiska tänkande om historia (som är mitt expertområde). Min slutsats efter att ha läst deras böcker om kritiskt tänkande för historia var: Så tänker inte en historiker!

Nu blev nackdelarna många för denna variant av det kritiska tänkandet. Det var inte min avsikt, eftersom jag tycker att deras modell är väldigt bra om man vill ha en liten och allmängiltig modell …

Karta över Kritiskt tänkande