Forskningsprocessen

Vetenskap handlar mer om att komma fram till sanna faktapåståenden eller att pröva om ett faktapåstående är sant – än kritiskt tänkande.

Fördelar

Men de vetenskapliga metoderna kan man använda för att tänka kritiskt, till exempel analysera. På så sätt lär det vetenskapliga förhållningssättet ut mängder av kritiska färdigheter och – kanske – förhållningssätt (det vill säga karaktärsdrag) som en kritisk tänkare behöver.

Nackdelar

Men forskningsprocessen är ändå lite för smalt – kritiskt tänkande används i många andra sammanhang än vetenskap. Och all vetenskap är inte kritiskt tänkande.

Karta över Kritiskt tänkande