Delphidefinitionen

Delphidefinitionen av kritiskt tänkande kom till stånd 1990, då kritiska tänkare från hela världen samlats i Delphi för att just försöka komma överens om vad kritiskt tänkande är.

Embed from Getty Images

Jag hoppas att de satt samlade här upp vid Apollontemplet när de diskuterade och fick råd av oraklet i Delfi.

Rapporten från mötet börjar med att slå fast en konsensuslista över kognitiva kritiska färdigheter

 • Interpretation
 • Analysis
 • Evaluation
 • Inference
 • Explanation
 • Self-Regulation

Sedan fortsätter den med att tydliggöra vad dessa olika kritiska färdigheter bör innehålla. Här ser vi vad som tillhör de olika kritiska färdigheterna:

 • Interpretation
  • Categorization
  • Decoding Significance
  • Clarifying Meaning
 • Analysis
  • Examining Ideas
  • Identifying Arguments
  • Analyzing Arguments
 • Evaluation
  • Assessing Claims
  • Assessing Arguments
 • Inference
  • Querying Evidence
  • Conjecturing Alternatives
  • Drawing Conclusions
 • Explanation
  • Stating Results
  • Justifying Procedures
  • Presenting Arguments
 • Self-Regulation
  • Self-examination
  • Self-correction

Det blev en hel del, men jag håller med om allt och jag tror att allt detta finns med på denna hemsida, i någon utformning. Därefter går de in och specificerar noggrant vad allt detta betyder. Här följer vad som går under interpretation (tolkning):

 • 1. INTERPRETATION
  • To comprehend and express the meaning or significance of a wide variety of experiences, situations, data, events, judgments, conventions, beliefs, rules, procedures or criteria.
 • 1.1 CATEGORIZATION:
  • To apprehend or appropriately formulate categories, distinctions, or frameworks for understanding, describing or characterizing information.
  • To describe experiences, situations, beliefs, events, etc. so that they take on comprehensible meanings in terms of appropriate categorizations, distinctions, or frameworks.
  • For example: to recognize a problem and define its character without prejudice to inquiry; to determine a useful way of sorting and sub-classifying information; to make an understandable report of what one experienced in a given situation; to classify data, findings or opinions using a given classification schema.
 • 1.2 DECODING SIGNIFICANCE:
  • To detect, attend to, and describe the informational content, affective purport, directive functions, intentions, motives, purposes, social significance, values, views, rules, procedures, criteria, or inferential relationships expressed in convention-based communication systems, such as in language, social behaviors, drawings, numbers, graphs, tables, charts, signs and symbols.
  • For example: to detect and describe a person’s purposes in asking a given question; to appreciate the significance of a particular facial expression or gesture used in a given social situation; to discern the use of irony or rhetorical questions in debate; to interpret the data displayed or presented using a particular form of instrumentation.
 • 1.3 CLARIFYING MEANING:
  • To paraphrase or make explicit, through stipulation, description, analogy or figurative expression, the contextual, conventional or intended meanings of words, ideas, concepts, statements, behaviors, drawings, numbers, signs, charts, graphs, symbols, rules, events or ceremonies.
  • To use stipulation, description, analogy or figurative expression to remove confusing, unintended vagueness or ambiguity, or to design a reasonable procedure for so doing.
  • For example: to restate what a person said using different words or expressions while preserving that person’s intended meanings; to find an example which helps explain something to someone; to develop a distinction which makes clear a conceptual difference or removes a troublesome ambiguity.

Fördelar

Det är en imponerande intellektuell bedrift att lyckas sammanfatta allt kritiskt tänkande på detta sätt. Det blev en kompromiss som de flesta kunde ställa sig bakom. Den är säkert jättebra om man vill fånga in allt kring kritiskt tänkande, eftersom den går att använda i praktiskt taget alla sammanhang.

Nackdelar

Men det blir för mycket, vilket gör den oanvändbar för gymnasiet och högskolan. Det går ju inte att sätta en sådan lista i händerna på lärarna oavsett skolnivå – än mindre eleverna och studenterna.

Embed from Getty Images

Utan att på något sätt vilja förta det enastående resultatet av Delphidefinitionen, så känns det som att vissa saker påverkat utformningen. Varje punkt har fått 2-3 underpunkter. Det känns som att detta var en medveten strategi, vilket säkert var klokt med tanke på längden, men när form går före funktion så förloras viktiga bitar. Dessutom misstänker jag att konsenusformen krävde kompromisser i stil med EU-parlamentets gemensamma beslut. Kanske blev det en oändlig önskelista …

Karta över Kritiskt tänkande

Lär dig mer