Att tänka som en expert

Att lära studenter att tänka som experter är det som högre utbildning handlar om.

Embed from Getty Images

Experter kan oerhört mycket mer än nybörjare. Men det är inte hög intelligens eller mycket faktakunskaper som skapar experter utan hur de organiserar sin kunskap:

 • Underliggande principer
  • De hittar meningsfulla mönster utifrån underliggande principer (som nybörjare inte kan se).
 • Begrepp
  • De kan de viktiga begreppen för sitt ämne.
  • De organiserar kunskapen med hjälp av begrepp (metakognitivt språk).
 • Tankeredskap
  • De använder tankeredskap som kopplar ihop begreppen.
  • De vet när vilka tankeredskap ska användas för att lösa ett problem.

Deras kunskaper blir också automatiserade och belastar därför inte arbetsminnet. Det gör att de kan processa fler tankar parallellt än nybörjaren som behöver fokusera helt på en enda tanke.

Eftersom deras kunskaper är så välorganiserade har de flexibla sätt att lösa problem på.

Fördelar

Det är expertkunskaperna som vi bär med oss även när vi glömt faktadetaljerna. Om vi lärt oss den svenska historien utifrån detta, så har vi gjort kanske 80 % av arbetet med att lära oss egyptisk historia. Experter ser saker som nybörjaren inte ser. Experter tänker också snabbare än nybörjare.

Nackdelar

Det är abstrakt …

Karta över Kritiskt tänkande