Argumentationsanalys

Argumentationsanalys brukar listas som en av de vanligaste färdigheterna för kritiskt tänkande. Ibland nästan definieras kritiskt tänkande som just argumentationsanalys. Ett vanligt sätt att lyfta fram argumentationsanalys i det kritiska tänkandet är att hitta vanliga tankefel eller argumentationsfel.

I olika förslag på kritiskt tänkande har jag till exempel hittat uppradningar av 72 stycken argumentationsfel. 

Embed from Getty Images

Fördelar

Argumentationsanalys är en viktig kritisk färdighet som alla behöver lära sig, eftersom det hjälper dig i en mängd olika situationer, bland annat från att bli lurad.

Nackdelar

Argumentationsanalys är bara en av flera olika kritiska färdigheter. Det är alldeles för smalt för att få utgöra det kritiska tänkandet, eftersom kritiskt tänkande är mycket mer.

Karta över Kritiskt tänkande