Påverkanstekniker

De hemska tvättbjörnarna

Innan vi går vidare vill jag att du tittar på två videoklipp (4 min + 5 min), för att du ska få en uppfattning om vad det handlar om.

Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 1

Det är alltså om manipulation och påverkan som detta tankeredskap kommer att handla. Jag kommer att fördjupa mig i de saker som programledaren tar upp och även visa en mängd andra knep som manipulatörer använder sig av.

Självförsvar mot manipulation

För att du ska kunna försvara dig mot manipulation krävs två saker:

  • Att du förstår hur manipulation går till inne i din hjärna.
  • Att du kan identifiera manipulationsförsök.

Först därefter kan du agera på ett klokt sätt. Känn dig inte dum om du blir lurad. Många som ägnar sig åt detta är proffs och vet hur man gör! Du ska strax få veta hur de gör …

Var förberedd!

Påverkanstekniker

Det finns mängder av sätt att påverka människor. Här kommer jag att ta upp en del av dem, särskilt sådana som har blivit vanliga på sociala medier och som du kan räkna med att stöta på var och varannan dag.

För att påverka någon är följande ordning klok att använda, om du vill vara effektiv och verkligen påverka andra:

  • Maskera din påverkan så att ingen märker att du försöker påverka dem.
  • Om de ändå märker det – se till att din påverkan ändå går fram.
  • Om de skulle kritiskt granska din påverkan, till exempel dina argument, se till att de är sanna eller att du kan säga – men det var inte så jag menade – så att du ändå framstår som seriös.

Fånga uppmärksamheten

För det första måste en manipulatör fånga din uppmärksamhet för att kunna påverka dig. Det finns flera olika sätt att göra det på.

Embed from Getty Images

Det är den här sortens uppmärksamhet som manipulatörerna är ute efter.

Behåll uppmärksamheten

För det andra vill de olika digitala plattformarna behålla dig hos dem, vilket de har flera olika tillvägagångssätt för. Dels vill de tjäna pengar på dig, genom att samla in information om dig och använda som Big data mot dig. Dels vill de hinna visa dig mer reklam. Det finns flera effektiva knep för att få dig att stanna kvar.

Embed from Getty Images

“Du behöver inte klicka dig vidare, du behöver inte äta, du behöver inte sova!”

Jujutsu

För det tredje vill manipulatören helst av allt utnyttja de inneboende svagheterna i din hjärna. På samma sätt som en jujutsumästare använder kraften av sin motståndare mot hen, så använder manipulatören den inneboende kraften i hur din hjärna fungerar för att besegra dig. Det handlar bland annat om att utnyttja hjärnans system 1!

Embed from Getty Images

Agera som en jujutsumästare gör men rikta in dig på system 1!

Black ops

Och för det fjärde försöker manipulatören hålla sig i skuggorna utan att bli upptäckt. Genom att som black ops-soldat smyga under radarn vill hen undvika att du aktiverar system 2.

Termen “black op” eller “black operation” handlar om hemliga operationer, vanligen utförda av militärer bakom frontlinjen. Målet är att de inte ska upptäckas av fienden. Att de är “svarta” har att göra med att vissa aktiviteter i USA får en “svart” budget, som hindrar insyn från allmänheten och ibland till och med kongressen.

Embed from Getty Images

Just den här black ops-operationen var kanske inte så lyckad med att hålla sig under radarn, men det var å andra sidan just meningen, eftersom det var en lansering 2010 för det då nya Call of Duty-spelet: Black ops!

Så utnyttjar manipulatören dina tankar

Vårt tänkande har två olika lägen: system 1 och system 2. De beskrivs ofta som autopiloten (system 1), eftersom detta system går ut på att du handlar utan att tänka efter i förväg, och det kritiska tänkandet (system 2), som innebär att du tänker igenom dina val ordentligt.

Du bör, om du inte redan gjort det, läsa om system 1 och system 2 eftersom de är mycket viktiga för detta tankeredskap.

Observera gärna att det inte alltid är lätt att avgöra om en påverkansteknik används för att utnyttja system 1 eller dölja budskapet för system 2. Ofta samverkar dessa olika typer av tekniker. Och poängen med att undvika system 2 är ju att utnyttja system 1 istället.

Självförsvartumregel

Embed from Getty Images

Om du hittar manipulationstekniker i texten eller bilden så minskar trovärdigheten. Använd följande tumregler:

  • 1 belägg: Använd med försiktighet. Fundera en gång extra om du verkligen ska dela budskapet.
  • 2 exempel: Använd med stor försiktighet. Alla uppgifter som ska användas ur källan måste dubbelkollas mot trovärdig källa!
  • 3 fall: Använd inte! Sprid inte!

Karta över Kritisk bildanalys

  • Läs mer om system 1 här som en del av Konsten att tänka som en expert.
  • Läs mer om system 2 här som en del av Konsten att tänka som en expert.