Confirmation bias

Det enklaste sättet att förklara confirmation bias är följande: Du hör det du vill höra.

Det tydliggörs i slutet av detta klipp (3 min):

Ibland sägs det att confirmation bias handlar om att vi hör det vi vill höra eftersom vi tycker om att ha rätt. Men jag tycker att det är för svagt och vill hellre prata om ett bekräftelsebehov, som alltså är starkare än att ”tycka om att ha rätt”, eftersom varje gång vi får våra kunskaper och värderingar bekräftade så stärks vår självbild .

Dina åsikter påverkar alltså hur du bedömer nya påståenden: I ett experiment där deltagarna fick läsa texter om dödsstraff blev resultatet att individer som var emot dödsstraff tyckte att en artikel som argumenterade för dödsstraff inte var trovärdig. Samma artikel som lästes av människor som var för dödsstraff tyckte istället att den var trovärdig.

Därför väljer vi till exempel aktivt bort källor som vi vet kommer att ifrågasätta våra kunskaper och värderingar. Du läser den tidningen som har samma ideologiska grundsyn som du själv har: Är du konservativ så läser du Svenska dagbladet. Men om du är socialist föredrar du Aftonbladet. Och de liberala vill hellre läsa Dagens nyheter.

Leo Tolstoj formulerade problemet med confirmation bias på följande sätt i boken The kingdom of God is within you:

“The most difficult subjects can be explained to the most slow-witted man if he has not formed any idea of them already; but the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man if he is firmly persuaded that he knows already, without a shadow of doubt, what is laid before him.”

Embed from Getty Images

Leo Tolstoj

Alla har confirmation bias

Denna osynliga men starka påverkan har en effekt på oss alla: Dig, mig, journalister, domare och till och med forskare. Den sista gruppen – forskarna – har dock utarbetat metoder för att motverka confirmation bias. En sådan metod är till exempel dubbelblinda experiment, där varken deltagarna eller forskarna vet vilka som fått den riktiga medicinen och vilka som fått sockerpiller och som – på grund av sin confirmation bias – skulle kunna få en placeboeffekt.

Embed from Getty Images

Inom rättsväsendet symboliseras kampen mot confirmation bias av Fru Justitia, som med en bindel för ögonen håller i en vågskål för att opartiskt väga argumenten och bevisen under en rättegång. Observera att hennes dömande “i blindo” inte innebär att hon dömer godtyckligt utan tvärtom rättvist. Med sitt svärd skipar hon sedan rättvisa. Dessutom ska inte samma person vara polis, åklagare och domare, eftersom det är bättre med flera personer som kommer med olika perspektiv (och därmed olika confirmation bias).

Confirmation bias och tolkningar

När dina tankar fängslas av din confirmation bias så kan man säga att du återanvänder gamla tolkningar istället för att tolka på nytt. Du låter system 1 använda de tolkningar som du är van med utan att koppla in system 2.

Känner du igen något så blir du också mindre kritisk, eftersom informationen en gång redan har passerat din säkerhetsgrind (det kritiska tänkandet). Och det spelar ingen roll om det du hör är sant eller falskt: Ju fler gånger du hör ett påstående, desto sannare kommer du att uppfatta det – även om du fick reda på att påståendet är falskt första gången du hörde det.

Backfire-effekten

Men tyvärr slutar inte våra tillkortakommanden där. Den så kallade Backfire-effekten gör att om du presenterar övertygande bevis för din sak, som din motståndare är starkt emot, så kan hen blir ännu mer övertygad om sina åsikter.

Denna effekt fångas kanske bäst i följande exempel från sociala medier:

”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”. Ja, personen vet alltså att informationen är fel, till och med fejk, men ändå bekräftar detta hens fördomar.

Det är därför som det är så svårt att motarbeta fördomar – det räcker inte med korrekta fakta. Eller som Albert Einstein påstås ha sagt: “Det är lättare att klyva en atom än en fördom.”

Självförsvar

Ställ följande fråga till dig själv:

  • Vad skulle krävas för att få dig att ändra din åsikt eller uppfattning/tro om något?

Karta över Kritisk bildanalys

  • Läs mer om den påhittade nioåriga Alva här!