Berättelser (helhet)

Din hjärna älskar berättelser, eftersom sådana skapar helheter. Hjärnan fyller bland annat i luckorna i det du hör eller läser för att skapa en berättelse. När du dras in i berättelsens värld minskar också ditt kritiska tänkande, eftersom din hjärna kopplar bort det kritiska tänkandet (system 2) och istället använder autopiloten (system 1).

Men varför är det så viktigt för hjärnan att skapa berättelser? En förklaring är att vi har en inbyggd berättelsefunktion i hjärnan som gör allt detta.

Den berättelse av endast sex ord (en genre som ibland kallas för flash fiction) som tillskrivits Ernest Hemmingway kan få illustrera hur det är möjligt att få en läsares hjärna att konstruera en berättelse:

“For sale: baby shoes, never worn.”

Den vanligaste tolkningen av denna berättelse är en tragisk sådan, nämligen att bebisen inte hunnit använda skorna innan hen dog, det vill säga en fatal förlossning eller någon form av plötslig spädbarnsdöd. Men det går förstås att tolka berättelsen mer positivt, till exempel att föräldrarna förväntade sig en flicka och därför köpte rosa skor, men så blev det en pojke. Eller att de köpte för små skor.

En forskares syn på berättelser

I följande klipp (3 min) sammanfattar Michael Gazzaniga hur hjärnan tolkar och skapar berättelser.

Gazzaniga menar vidare att det finns stora fördelar med att vår hjärna så envetet försöker hitta orsaker, nämligen att om hjärnan kan lära sig vad som orsakar vad, så är det en stor hjälp vid framtida händelser.

Öva på Berättelser (helhet)

Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 18

Pröva med några kompisar – Kritisk bildanalys – Övning 34

Karta över Kritisk bildanalys

 • Läs mer om hur Helheter kan användas för att fylla i luckor som en del av Konsten att lära!
 • Läs mer om hur berättelser kan skapa Helheter som en del av Källkritik 2.0!
 • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att skapa mening!
 • Läs mer om Helheter som en del av Den hermeneutiska cirkeln!
 • Läs mer om hur din hjärna vill ha Helheter som ett facit som en del av Kritisk bildanalys!
 • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att läsaren ska sluta cirkeln som en del av Kritisk bildanalys!
 • Läs mer om hur hjärnan ser Helheter som en del av Tolka statistik!
 • Läs mer om Narrativ som en del av Fakta, åsikter och tolkningar!
 • Läs mer om Scheman en del av Konsten att lära!
 • Gazzaniga, Michael S., Who’s in charge?: free will and the science of the brain, 1st ed., HarperCollins, New York, NY, 2011.
 • Gottschall, Jonathan, The storytelling animal: how stories make us human, 1. Mariner Books edition, Mariner Books, an imprint of Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2012