Ilska

Eftersom jag alltid velat citera Yoda, så kommer här ett klipp (1 min) om hur rädsla kan leda till ilska.

Även om vi kanske inte ska lita på allt som en påhittad grön rymdvarelse säger, så finns det stöd i forskningen om hur ilska fungerar i sociala medier.

Men ilska kan lätt skapas även av andra saker än rädsla – det kan också handla om upplevda orättvisor eller ett ogillande av en grupp som kan stärkas till hat genom att berätta om den gruppens dåliga handlingar.

Ilskan är nämligen väldigt effektiv för att sprida budskap.

I en forskningsstudie kunde man se att budskap med ilska var de budskap som spreds mest och snabbast på sociala medier.

Karta över Kritisk bildanalys

  • Läs mer om hur ilska spreds på sociala medier: