Humor

Vad är humor?

Trots att alla vet vad humor är så är det inte alldeles lätt att definiera det. Försök själv om du inte tror mig! Det är förstås kopplat till skratt och känslor, men måste man skratta åt ett skämt för att det ska vara humor?

Ett ganska vanligt sätt att förklara humor är att säga att det handlar om inkongruenser. Då har vi två motstridiga påståenden som inte passar ihop, det blir som en paradox. Ofta beror detta på olika inramningar (framing) av budskapet. Humor är därför en lek med meningar eller innebörder.

I följande klipp (2 min) berättar Jonathan Unge om sitt fantastiska liv:

Jag vet att man förstör skämt genom att analysera dem, så därför gör jag det! Jonathan Unge målar först upp sitt liv som helt fantastiskt med bara två ynkliga problem som knappt är värda att nämna. Sedan berättar han skrattande om sina små problem: En katastrofalt skött ekonomi och fetma. Och ovanpå det menar han att han är alkoholiserad.

Eftersom de flesta människor uppfattar dessa tre problem som väldigt stora problem – kanske till och med livsavgörande – så blir det en inkongruens. Dessutom är han så oerhört glad över det, vilket ökar inkongruensen ännu mer. Om han bara rakt upp och ner skulle ha berättat om sina problem så hade det inte varit roligt alls, snarare hade vi blivit nedstämda över att höra hur svårt han har det i livet.

Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 11

Humor är kulturellt bundet. Vi har ibland svårt att förstå gammal humor eller från andra kulturer. Det handlar framförallt om att vi då saknar tidigare kunskap.

Embed from Getty Images

Poes lag

En speciell sorts humor är ironin, som visserligen kan vara svår i det verkliga livet, men det går ofta att avgöra om det som sägs är på allvar eller på skoj, eftersom du då ser ansiktsuttryck, kroppsspråk och kan höra nyanser i rösten. Men ironin är särskilt svår i text, eftersom vi inte får några ledtrådar för hur vi ska tolka det vi läser eller hör.

Online är det emellertid ännu svårare, där författaren dessutom kan vara anonym, vilket sammanfattas i Poes lag:

Without a clear indication of the author’s intent, it is difficult or impossible to tell the difference between an expression of sincere extremism and a parody of extremism.

Använd därför en smiley eller emoji om du skämtar, om du inte vill riskera att bli missförstådd. Men problemet är att en del vill kunna bli missförstådda, till exempel så kallade troll, kanske för att senare kunna säga att det “bara var ett skämt”.

Embed from Getty Images

Ibland kan det kännas som att man behöver ha med sig en smiley att visa upp även i verkliga livet, eftersom folk inte förstår vad man menar …

En instruktion på en av internets extrema plattformar till dem som vill manipulera andra människor formulerades så här:

You need to make the message short and simple, so that the reader has already intaken [sic] all of it before their brain shuts it down. And you need to make it funny so that it sticks in their brain and circumvents their shut-it-down circuits.

Humor och makt

Humor innebär makt, det vill säga att man kan påverka människor att göra något.

Till exempel är humor gruppskapande, i alla fall för den inkluderade gruppen som skrattar på bekostnad av den exkluderade gruppen. Ett annat sätt att uttrycka samma tanke är: Vi skrattar gemensamt åt dem! Då det är nästan alltid på någon annans bekostnad.

Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 12

Förutom att humor är något – per definition – roligt för människor i vardagen, så kan humor också användas i ett samhälle. I ett öppet och demokratiskt samhälle tillåter staten att man får skämta om politik och politiker. Jag själv skulle nästan säga att det är nödvändigt med den typen av humor, som kan kallas ideologiska skämt.

Embed from Getty Images

Nikita Chrusjtjov

I följande ideologiska skämt om ett skämt är udden riktat mot diktaturen i Sovjetunionen, där Nikita Chrusjtjov var parti- och regeringschef 1958-1964:

En domare gick omkring under lunchrasten och skrattade belåtet för sig själv. När en kollega frågade vad som var så lustigt, svarade domaren glatt:

”Haha, jag fick just höra en rolig historia om kamrat Chrusjtjov.”

”Nå, låt höra!” uppmanade den nyfikne kollegan.

”Är du från vettet, jag dömde just en man till tre månaders fängelse för att han berättat den.”

Detta kan förstås leda till komplikationer mellan demokratiska stater och diktaturer, som har olika syn på yttrandefrihet, som vi kan se i följande klipp (7 min):

Humor som avväpnande kraft

Humor kan användas för att avväpna system 2, så att det inte aktiveras utan istället låter system 1 fortsätta att fatta besluten.

Edward Lucas and Peter Pomeranzev skriver i sin bok Winning the Information War:

”Modern […] propaganda is cleverly targeted, technically adept and cynically fact-free. It is also enjoyable.”

Humor har beskrivits som en “subversiv buffert” i propaganda, där humorn dämpar de (politiskt) omstörtande dragen i meddelandet. Skämten upplevs därför som mindre stötande än om de hade uttalats på ”allvar”. Om någon skulle invända mot det olämpliga eller politiskt inkorrekta budskapet kan man dessutom bara säga: ”Det var ju bara ett skämt!” Kanske med tillägget: “Du saknar ju humor!”

Särskilt tydligt blir detta med memes – gärna korta och delningsbara – och de blir därför bra spridare av propaganda.

Embed from Getty Images

Om vi återvänder till skämtet om skämtet ovan – om Nikita Chrusjtjov – så hade ju samma kritik också kunnat uttryckas på följande sätt: “Yttrandefriheten och rättssäkerheten är katastrofalt dåliga i Sovjetunionen!” Men det är inte lika roligt …

Därför är humor bra när budskapet är ”edgy” eller kontroversiellt och behöver legitimeras. Det fungerar på följande sätt:

”Simply put, humour influences ideas, ideas form beliefs, and beliefs generate and influence political positions and opinions (eventually translated into behaviour).”

Karta över Kritisk bildanalys