Maskera värdepåståenden som faktapåståenden

I följande klipp (1 min) ger Ricky Gervais sin syn på skillnaden mellan åsikter (värdepåståenden) och fakta.

Olika värdepåståenden

Ett inte helt ovanligt knep i olika argumentationer är att maskera eller osynliggöra värdepåståenden som faktapåståenden. I följande uppställning kan du se skillnaderna:

  • Värdepåstående: Vi borde straffa brottslingar hårdare!
  • Maskerat värdepåstående: Straffen i Sverige är för korta!
  • Osynligt värdepåstående: President X skärpte straffen för barnpornografi.
  • Faktapåstående: Straffen i Sverige är kortare än i USA.
Embed from Getty Images

Ett fängelse uppfört i panopticon-stil, där grundtanken var att en vakt skulle kunna övervaka alla fångar utan att de visste om de var övervakade. Tanken var att det skulle leda till en förbättring av fångarnas beteende och moral.

Som du nog märker när du läser de olika påståendena är att det är ganska lätt att inse att det första värdepåståendet är personens åsikt som framförs. Det går heller inte att bevisa. Olika människor tycker olika.

Även faktapåståendet är ganska lätt att förhålla sig till – det går att kontrollera även om det nog tar ganska mycket tid och möda.

Men det maskerade värdepåståendet är knepigare, eftersom det bara “avslöjas” av det lilla ordet “för”. Det är lätt att missa, så att man tar det som inte bara ett påstående om fakta utan även fakta (det vill säga hur världen faktiskt är).

Och det osynliga värdepåståendet är ännu svårare att förhålla sig till. Påståendet är ju formellt sett ett rent faktapåstående, som går att kontrollera! Men om författaren tycker bra om president X, så finns det nog värderingar i påståendet. Dessutom hoppas och tror jag att du tycker illa om barnpornografi. Problemet med att ha egna åsikter om ett ämne är att du eventuellt kommer att blanda in dem i “faktapåståendet” om vad president X gjorde. Du kommer därför att dra slutsatsen att det var något bra. Det vet en skicklig manipulatör.

Embed from Getty Images

Ett enkelt sätt att påverka en faktadiskussion är därför att blanda in känslor, gärna i form av bilder, men att framställa dem som faktapåståenden.

I princip hamnar nyhetsredaktioner ofta i detta “problem”: De ska i sina nyhetsartiklar rapportera objektiva nyheter, det vill säga fakta, till sina läsare, inte åsikter. De subjektiva åsikterna ska, enligt en traditionell uppdelning, hålla sig till ledarna och debattartiklarna. Men ska de då inte publicera bilder som kan väcka känslor från en händelse?

Självförsvar

Fråga dig själv följande fråga:

  • Tjänar hen något på att säga detta?

Öva på Maskera värderingspåståenden som faktapåståenden

Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 29

Varning för otäcka bilder i övning 29! Om du är känslig bör du kanske inte göra denna övning.

Karta över Kritisk bildanalys