Använd analogier

Analogier kan vara kraftfulla verktyg för förståelse, både inom vetenskapen och utbildning. Det handlar om att A är som B, som i följande Tiktok:

Men analogier kan också användas för att påverka människor.

Historiebruk

Ett vanligt sätt att använda historien på är att skapa analogier, det vill säga att man ägnar sig åt historiebruk.

Ett exempel på en sådan analogi kan vara denna smaklösa variant, som publicerades i den turkiska tidningen Günes den 17/3 2017 med anledning av konflikten mellan EU och Turkiet: Tysklands förbundskansler Angela Merkel är som Adolf Hitler. Det behöver vi inte kunna turkiska för att förstå …

I grunden rörde konflikten å ena sidan flyktingar (som Turkiet tar hand om i flyktingläger), å andra sidan EU:s utlovade ekonomiska stöd och borttagande av visumkrav för turkar till EU. Den utlösande gnistan var Nederländernas och Tysklands beslut att inte tillåta turkiska ministrar att driva politisk valkampanj i länderna inför en kommande folkomröstning i Turkiet.

I ett annat fall undersökte man hur olika typer av analogier kunde påverka människor:

  • När kriminalitet beskrevs som ett virus som spred sig ville fler människor bekämpa orsakerna till brottsligheten.
  • När kriminalitet beskrevs som ett odjur som attackerade samhället ville fler ha strängare straff.

Falska analogier

Falska analogier är analogier där skillnaderna är för stora för att det ska vara rimligt att göra dem. Var går gränsen?

Är följande Tiktok en sann eller falsk analogi? Det beror nog på om du föredrar Iphone eller Android …

Öva på analogier

Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 27

Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 28

Karta över Kritisk bildanalys

  • Läs mer om Analogier som en del av Retorikanalys!
  • Läs mer om Analogier som en del av Konsten att lära!
  • Läs mer om Analogier som en del av Bildanalys!