Bedragare

Embed from Getty Images

Hur skaffar man sig snabbt och enkelt trovärdighet? Jo, man utger sig för att vara någon annan som har den trovärdigheten.

Var uppmärksam under valtider

Valtider är särskilt utsatta för olika påverkansförsök. I följande bild informerar BBC att valet i Storbritannien 2017 kommer att hållas över två dagar istället för en och att de som vill rösta på Labour, Liberal Democrats eller Green party ska rösta torsdagen den 8 juni. Den som hellre vill rösta på Conservatives eller UKIP får vänta till fredagen den 9 juni.

Hur kan jag vara säker på att det är BBC? Så här ser deras logga ut:

Du har säkert redan listat ut vad detta lilla knep går ut på. Den som går på denna manipulation kanske inte får någon möjlighet att rösta.

Så vem är skyldig till detta?

Svaret finner du om du dubbelkollar när valet hölls, nämligen torsdagen den 8 juni. Det skulle alltså göra att de som ville vara med och utnyttja sina demokratiska rättigheter och lägga sin röst på Conservative eller UKIP helt enkelt skulle missa röstningen.

Neutrala experter

Problemet med anonyma källor är att många misstror dem (eftersom de har lärt sig sin källkritik). Därför är det effektivare att åtminstone ge källan ett namn. Men det är faktiskt inte personen i sig som är intressant, utan personens åsikter och kunskaper om frågan.

Kalla därför författaren för expert, så framställs personen som någon med mycket kunskaper. Framställ dessutom gärna författaren som neutral, så att hens åsikter inte syns.

Allt detta försvårar identifikationen eftersom syfte, genre och författare döljs.

I följande klipp (2 min) får du se en ofrivillig “bedragare”:

Karta över Kritisk bildanalys