Lögnaktiga sanningar

Det låter kanske konstigt, men det är fullt möjligt att ljuga genom att säga sanningen:

Pröva själv – Kritisk bildanalys – Övning 30

Detta beteende är dock ingenting nytt, utan användes också av de gamla vikingarna på Island för tusen år sedan.

Vikingarnas trolovningar var ofta tidsbegränsade till något eller några år. Om mannen under denna tid inte kom för att, så att säga, ta sin kvinna i besittning, var de båda fria att trolova och gifta sig med någon annan. Dessa trolovningar var många gånger mycket formaliserade löften, som så mycket annat på Island.

På tingen var det viktiga inte alltid vad man menade eller hur motparten förstod någonting, utan det var exakt hur orden föll. Det gjorde detta till en guldålder för dem som var duktiga på att vränga ord och som var fullt medvetna om vad de gjorde och framför allt sade till andra – särskilt ifråga om officiella överenskommelser.

Embed from Getty Images

En kvinnlig viking. Kanske en så kallad sköldmö?

I Njals saga kan vi få läsa följande:

Snorre svarade: ”Detta vet jag råd för, för jag missunnar inte Torgils att få åtaga sig detta. Du skall visserligen lova honom gifte, men lova honom med de tvetydiga orden, att du inte skall gifta dig med någon annan man här i landet än Torgils, och det skall lyckas, för Torkel Eyolvsson är inte här i landet nu, och det är honom som jag har tänkt att du ska gifta dig med.”

Och i vår tid kanske det kan illustreras på följande sätt:

Karta över Kritisk bildanalys