System 2 – Det kritiska tänkandet

System 2 eller det kritiska tänkande, som jag kallar det, är långsamt, ansträngande och medvetet. Det har både för- och nackdelar.

Det gör att du kan kontrollera dina tankar. Du kan fråga dig själv: Vad vill jag tänka om? Och sedan bestämma i vilken riktning dina tankar ska gå, eller vad som ska fylla ditt arbetsminne:

  • Hur ska jag bearbeta X? Ska jag analysera, utvärdera eller jämföra?

Exempel på när du använder system 2 kan vara: Räkna ut 77×77 = ?

Svaret på denna fråga kan inte hämtas från långtidsminnet, om du inte – av någon outgrundlig anledning memorerat det svaret. Det måste räknas ut. Min son hade en period när han försökte bevisa att han var bättre på matte än jag och frågade mig vad 999×999 är. När jag sa att jag inte kunde räkna ut talet i huvudet sa han, med ett flin: 998 001! Men jag tror inte att han räknade ut det där och då! 🙂

Du använder system 2 till bland annat:

  • Logiskt tänkande
  • Analys
  • Kritiskt tänkande

System 2 gör kanske 2 % av tänkandet.

Varför använder vi detta sätt så lite? Det tar tid och det är jobbigt!

System 2 måste dessutom aktiveras av oss. Om du inte gör det ligger du kvar och använder system 1. Den 1 april är ett bra exempel på när folk kopplar på det kritiska tänkandet lite oftare än vanligt.

En god representant för system 2 och möjligheterna att kontrollera system 1 och dess känslor är Spock, som du kan se i detta klipp (1 min):

Karta över Konsten att tänka som en expert