Tänka – snabbt och långsamt

Din hjärna har två olika lägen för att tänka eller två olika sätt att tänka på. De kallas för system 1, som jag hellre kallar för autopiloten, och system 2, som jag kallar för kritiskt tänkande. Denna uppdelning fick sitt stora genomslag av Daniel Kahneman, som fick nobelpriset i ekonomi 2002.

Embed from Getty Images

Daniel Kahneman är den andre mannen från vänster i den stående raden, tillsammans med de övriga Nobelpristagarna 2002.

Jag har själv aldrig tyckt om titeln på Kahnemans bok – Tänka, snabbt och långsamt. Det beror på att det viktiga är inte om du tänker snabbt eller långsamt utan om hur du tänker.

Det handlar om du tänker med autopiloten (som är snabb) eller om du tänker ordentligt (kritiskt), något som går långsamt. Hastigheten på tänkandet är en konsekvens av sättet du tänker på – som är det viktiga!

Autopiloten reagerar instinktivt på det som händer. Vi märker något (“klick”) och reagerar på det (“snurr”). Oftast utan att tänka på det.

Det kritiska tänkandet går igenom problemet metodiskt. Steg för steg. Ibland är problemet så svårt att man inte kommer i mål med sina tankar.

Det verkar som att våra hjärnor är förprogrammerade för att snurra (tänka) på ett visst sätt när en viss sak (klick) händer. Det är inte helt olikt de beteenden som Pavlovs hundar visade upp när de började utsöndra saliv på grund av att de hörde en klocka ringa.

Det funkade inte med alla djur …

Men vi kan till skillnad från djuren också aktivera vårt kritiska tänkande.

System 1 kan användas både till goda och onda saker:

  • Den duktiga författaren vet hur läsaren kommer att reagera på texten och anpassar den för att öka förståelsen.
  • En duktig manipulatör vet hur mottagaren kommer att reagera på bilden/texten och anpassar den för att påverka så mycket som möjligt

Karta över Konsten att tänka som en expert

  • I detta långa klipp (62 min) kan du höra Kahneman själv berätta om sin bok: