Tänka – smalt och brett

Vi använder oss lätt av för lite information. Det kan bero på att vi själva har för lite kunskaper om ämnet eller att vi fått för lite information för att kunna fatta ett bra beslut. Och även den lilla kunskap eller information som vi har tillgång till kan vara ofullständig, vag eller till och med vinklad av någon.

I följande klipp (3 min) förklarar Daniel Kahneman sin princip “What you see is all there is”, som handlar om smalt tänkande:

Hur löser vi problemet med smalt tänkande? Hur tänker vi bredare? Här är några förslag, som alla handlar om att tänka utanför boxen:

  • Ta hjälp av andra! Gärna någon som är annorlunda än dig själv!
  • Fråga dig vad du behöver veta mer om! Saknas information för att du ska kunna fatta beslut?
  • Bli djävulens advokat och försök att föreställa dig vad din “motståndare” skulle säga eller göra.
  • Föreställ dig att du tidsreser till framtiden och får veta att ditt beslut blev dåligt. Vad kan ha gått fel?

Följande Tiktok får illustrera hur man kan tänka utanför boxen för att lösa ett problem (i det här fallet två tvillingar som ställdes mot varandra i en brottningsmatch – hur skulle de avgöra vem som är bäst när ingen ville förlora?):

Karta över Konsten att tänka som en expert