Tänk som en expert

Experter kan oerhört mycket mer än nybörjare. Men det är inte hög intelligens eller mycket faktakunskaper som skapar experter utan hur de organiserar sin kunskap:

  • Underliggande principer

Experternas hittar meningsfulla mönster utifrån underliggande principer (som nybörjare inte kan se).

Embed from Getty Images

  • Begrepp

Experter kan de viktiga begreppen för sitt ämne. De organiserar dessutom kunskapen med hjälp av begrepp.

  • Tankeredskap

Experterna använder tankeredskap som kopplar ihop begreppen. De vet också när vilka tankeredskap ska användas för att lösa ett problem.

  • Automatiserat tänkande

En viktig konsekvens av att vara expert på något är att man automatiserar sitt tänkande. Det gör man för all del långt före 10 000 timmar. När du börjar lära dig att köra bil har du fullt upp med att växla för att hinna läsa alla obegripliga vägskyltar. Men med tiden automatiseras körningen, så att du inte bara kan köra och hålla koll på trafiken utan även småprata med någon. På samma sätt är det med läsning.

Embed from Getty Images

  • Flexibel problemlösning

Eftersom experternas kunskaper är så välorganiserade har de flexibla sätt att lösa problem på. De kan angripa ett problem från en mängd olika håll och snabbt få en överblick vilket angreppssätt som är det bästa.

Jag tror att det är dessa organiserande principer som ligger bakom det gåtfulla citatet om bildning som Ellen Key delade med sig av:

”Bildning är det som är kvar sedan vi glömt vad vi lärt oss.”

Embed from Getty Images

Jag tror att hon menar att även om vi glömt detaljer som namn och årtal, så kan vi tack vare de organiserande principerna ändå resonera klokt kring vårt ämne, oavsett om det handlar om litteraturvetenskap, ekonomi eller programmering. Det är det som är bildning.

Faktakunskaper kan vi lätt slå upp (och glömma), men de underliggande principerna tar lång tid att lära och förstå (men vi minns dem längre eftersom vi lagt ner så mycket tid och möda på att lära dem).

Karta över Konsten att tänka som en expert

Chi, M. T. H, Feltovich, P. and Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics problems by experts and novices. Cognitive Science, 5, 121–152.