Att tänka som en historiker

Jag tänkte att mitt eget ämne kan få illustrera hur man tänker som en expert – i mitt fall som en historiker. Det är inte det faktum att jag har mycket faktakunskaper om till exempel den amerikanska revolutionen som gör att jag blir en expert på historia. Det är istället hur faktakunskapen organiseras med hjälp av de viktiga historiska begreppen och principerna.

Embed from Getty Images

The Boston Tea Party 1773 – början på den amerikanska revolutionen.

Begreppen organiseras med hjälp av metoder, tillvägagångssätt, hjälpmedel, tankeredskap och tankeorganisation:

 • Tolkningar
 • Hur man använder källor
  • Källkritik
  • Historiebruk
 • Perspektivval
  • Politiska, ekonomiska, sociala, kulturella
 • Aktör och struktur
 • Periodisering
 • Förändring/kontinuitet
 • Historiesyner
 • Narrativ
Embed from Getty Images

En staty av George III förstörs under frihetskriget.

Följande experiment kan få illustrera experttänkandet. Två grupper skulle lära sig om den amerikanska revolutionen och sedan skriva ett prov om den.

Den ena gruppen var högpresterande amerikanska gymnasieelever, som hade drillats med kunskaper om just den amerikanska revolutionen genom åren. Den andra gruppen var experter på historia, men inte på amerikansk historia.

På ett förtest presterade många gymnasieelever tre gånger bättre än de så kallade experterna, som nu inte framstod som några experter alls. Det provet handlade om att minnas faktafrågor och sedan svara på dem på provet.

Men på ett eftertest var historikerna överlägsna på att kunna resonera om revolutionen. De visade bättre förståelse, var bättre på att finna alternativa förklaringar och att belägga sina påståenden med bevis.

De var – kort och gott – bättre historiker. Och det berodde på att de kunde de underliggande principerna och begreppen.

Embed from Getty Images

Undertecknandet av frihetsdeklarationen 1776.

Karta över Konsten att tänka som en expert