Min sammanfattning av Konsten att tänka som en expert

Att tänka som en expert innebär mer än att man bara har väldigt mycket kunskap. Det handlar om att tänka på ett visst sätt. Även om de stora kunskaperna innebär att experten verkar vara mycket intelligent och – förstås – många gånger är det, så är intelligens och expertis inte samma sak. Men de båda egenskaperna hjälper varandra.

Experten tänker förstås med hjälp av system 2, men eftersom hen har automatiserat sitt tänkande i så hög utsträckning, så innebär det att hens tänkande liknar system 1, autopiloten, så att hen tänker mycket effektivare.

De stora kunskaperna som experterna alltid har gör att de kan tänka brett, djupt, rationellt och kreativt om sitt ämne. Framförallt handlar det om att kunna tänka som en expert, vilket bland annat innebär att man använder sig av sitt ämnes tankeredskap.

Karta över Konsten att tänka som en expert