Kan du det? Övningar till Konsten att tänka som en expert

Här finns ett antal övningar som hjälper dig att lära (minnas och förstå) det som jag gått igenom i tankeredskapet Konsten att tänka som en expert.

Flervalsfrågor – Minnet

Börja med flervalsfrågorna om begrepp. Det handlar i princip om att memorera begreppen, så att du verkligen kan dem. Det gör du för att senare kunna använda begreppen och koppla ihop dem med dina tidigare kunskaper, så att du förstår dem. Här finns det rätt och fel svar.

Flervalsfrågor är det lättast testet, som testar och förbättrar ditt minne om begreppen. Frågorna motsvarar nivå 1 i Blooms taxonomi (minnas) om hur vi lär oss.

Självtest – Konsten att tänka som en expert – Begrepp – Flervalsfrågor

Embed from Getty Images

Alla behöver lite hjälp i början.

Kortsvarsfrågor – Förståelse

Svårare är kortsvarsfrågorna om begrepp, där du ska skriva ditt eget svar med egna ord (i form av en definition) och sedan jämföra med mitt svar. Här bör du ligga nära för att det ska kunna räknas som korrekt. Detta test kollar om du förstår begreppen. Frågorna motsvarar nivå 2 i Blooms taxonomi (förstå) om du formulerar svaret med dina egna ord – och nivå 1 i Blooms taxonomi (minnas) om du bara skriver ner ett memorerat svar.

Självtest – Konsten att tänka som en expert – Begrepp – Kortsvar

Instuderingsfrågor – Förståelse

Embed from Getty Images

Dags att göra det lite svårare?

Nästa steg är handlar också om förståelse, men nu en djupare förståelse. Nu är tanken att du med hjälp av instuderingsfrågorna ska koppla ihop begreppen med varandra och dina tidigare kunskaper, så att du skapar förståelse. Frågorna motsvarar nivå 2-6 i Blooms taxonomi.

Självtest – Konsten att tänka som en expert – Begrepp – Instuderingsfrågor

Embed from Getty Images

Nu kan du det!

Karta över Konsten att tänka som en expert

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild4-2-1024x122.jpg
  • Om du vill lära dig mer om hur du lär dig på bästa sätt, så kan du läsa mer om det i tankeredskapet Konsten att lära, som du hittar här!
  • Läs mer om Blooms taxonomi här!
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bild6-2-1024x122.jpg
  • Du kan läsa mer om lärande och studietekniker i min bok:
    • Ericsson, Niklas, Studieteknik: din guide till framgångsrika studier, Sanoma Utbildning, Stockholm, 2019.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Studieteknik-din-guide-till-framgångsrika-studier-1.png

Boken finns att köpa här: