Speed reading

Enligt säljarna av läskurser kan man öka sin läshastighet, åtminstone till det dubbla på några timmar, men enligt någon (stolle?) till och med upp till 200 000 ord i minuten! Normal läshastighet brukar stanna vid cirka 250-400 ord i minuten.

Men om vi så enkelt kan fördubbla vår läshastighet och behålla vår förståelse, som dessa personer påstår, så är det ju märkligt att inte alla skolor har anammat dessa tekniker och lärt eleverna det från början. Slutsatsen kan bara bli en av två: antingen är alla utbildningssystem världen över dumma i huvudet eller så funkar inte dessa tekniker. Välj själv!

Följande Toktok får illustrera min slutsats om speed reading:

Det finns tyvärr inga genvägar till läsning – den som läser för snabbt kommer att förlora i läsförståelse. En del seriösa forskare kallar snabbläsning för bondfångeri.

I vissa situationer kan det vara bättre att snabbläsa än att läsa i normal takt, till exempel om du har en text som tar 30 minuter att läsa och du bara har 15 minuter till ditt förfogande. Den som skumläser kommer rimligen få en bättre helhetsbild än den som bara läser hälften. Men ibland finns ett tredje alternativ – nämligen att välja ut strategiska delar som läses normalt, såsom rubriker och sammanfattningar.                                                                                     

Och du hinner inte anteckna om du snabbläser. En del säger att du ska läsa så snabbt att du inte börjar tänka på annat, medan andra (slow reading-förespråkare) menar att du ska läsa långsamt så att du kan reflektera över det du läst och på så sätt koppla den nya informationen till din gamla, och till exempel skriva kommentarer i marginalen eller dina anteckningar. Skillnaden mellan dessa två råd är att du ska tänka på det du läser, inte på annat.

Det finns faktiskt två sätt att öka din läshastighet: Ökad automatisering av avkodningen av orden och mer tidigare kunskap. Ju mer du kan om ett område, desto snabbare läser du, eftersom du vet vad begreppen betyder och du kan lättare gissa vad texten kommer att ta upp.

På den här punkten håller jag med Woody Allen, som lär ha sagt:

”Jag gick en kurs i snabbläsning och läste Krig och fred på tjugo minuter. Den handlade om Ryssland.”

Karta över Konsten att tänka som en expert