Multipla intelligenser

Howard Gardner vände sig i sin bok Frames of mind från 1993 mot tanken att människans intelligens och chanser i livet var bestämda från födseln.

Han föreslog att det inte finns en enda intelligens utan fler, först sju och sedan åtta. Dessutom har han spekulerat kring ytterligare två olika intelligenser:

  1. Lingvistisk intelligens
  2. Logisk-matematisk intelligens
  3. Spatiell intelligens
  4. Kroppslig intelligens
  5. Musikalisk intelligens
  6. Interpersonell intelligens
  7. Intrapersonell intelligens
  8. Naturalistisk intelligens
  9. Pedagogisk intelligens
  10. Existentialistisk intelligens

Tanken är att olika delar av hjärnan är betydelsefulla för olika funktioner och kan knytas till olika intelligenser.

Vilken intelligens saknas i följande Tiktok?

Men – menar kritikerna – om hjärnan skadas, så brukar andra delar av hjärnan ta över de funktioner som tidigare var lokaliserade till de skadade områdena. Dessa intelligenser har heller inte bevisats i någon vetenskaplig mening, det “erkänner” även Howard.

Många tog tacksamt emot uppfattningen om många olika intelligenser. Inte minst tog det udden av idén om en enda intelligens som var bestämd vid födseln. Det gjorde att en del lärare menade att alla kunde vara bra på något. Det är rättvist! Eller med andra ord: När snällheten vann över klokheten!

Karta över Konsten att tänka som en expert