Höger och vänster hjärnhalva

Ibland får vi höra att män tänker med vänster hjärnhalva och kvinnor med höger. Den vänstra delen ska stå för det logiska tänkandet, analys och språk och den högra delen står för kreativitet, intuition och känslor.

Följande Tiktok kan få illustrera de olika hjärnhalvorna:

Detta ska, enligt förespråkarna, leda till att människor lär sig bäst utifrån den del av hjärnan som dominerar. Men det finns inga vetenskapliga bevis för detta. Vi använder hela hjärnan.

Embed from Getty Images

Det är svårt att lära med bara halva hjärnan.

Eller som någon påstod i den amerikanska presidentvalkampanjen 2020:

“It takes only half a brain to understand it’s been an election fraud.”

Trumpsupporter

Ja, det är en förolämpning, men mot vem?

Karta över Konsten att tänka som en expert