Intelligens

Vi vet egentligen inte vad intelligens är eller hur den fungerar i våra hjärnor. Det brukar på något sätt handla om att lösa problem, lära sig, tänka snabbt och andra liknande saker.

Med intelligens menas här den underliggande intelligensen – som brukar kallas för g – som påverkar olika mentala förmågor som verbal, resonerande, induktiv, spatial och perceptuell förmåga.

Däremot kan vi med mycket god noggrannhet indirekt mäta den, det vill säga din IQ. Det låter kanske lite konstigt.

Det är dock skillnad på den underliggande intelligensen (g) och IQ. Det senare är ett mått på din intelligens. Det går nämligen inte att mäta g direkt, utan på intelligenstester prövas en mängd olika aspekter, som påverkas av g, vilket resulterar i ett måttet IQ.

I följande Tiktok har du ett IQ-test:

Nej, det var inget riktigt IQ-test, men ganska roligt.

En typisk variant av ett riktigt IQ-test är följande, där du ska lista ut hur den sista figuren ser ut:

CC BY-SA 4.0

Går det att träna upp intelligensen? Det korta svaret är ja och nej. Nej, eftersom den underliggande intelligensen – g – inte verkar gå att påverka i någon nämndvärd utsträckning. Men också ja, eftersom du kan förbättra din IQ, det vill säga det värde som beskriver din intelligens (g).

Jämför med en kulstötare. Det mest grundläggande för hen är styrkan (som motsvarar g i denna analogi). Men det är inte bara styrkan som mäts i kulstötningstävlingar. Det är även teknik. En svagare men tekniskt skicklig kan besegra den jättestarka kulstötaren.

Det tävlingen mäter är hur långt du kan kasta, vilket motsvarar din IQ!

Du kan med träning lära dig att kasta kulan längre. På samma sätt är det med IQ. Med träning kan du höja din IQ – ganska mycket faktiskt.

Embed from Getty Images

Men inte ens med världens bästa teknik kommer denna flicka att ha en chans mot vuxna kulstötare. Hennes fysiska styrka är inte tillräckligt stor … ännu.

Flynneffekten

Flynneffekten innebär att befolkningens IQ ökar för varje generation. På knappt 60 år ökade den i snitt med 20 % under 1900-talet, vilket är en häpnadsväckande ökning. Det verkar alltså som att IQ inte är något medfött.

En förklaring som föreslagits är att det beror på att världen blivit mer komplex och mer mentalt krävande. Vi har därmed tvingats att använda och träna oss på att tänka. Men det finns en mängd faktorer som påverkar och ingen har säkert kunnat säga vad denna effekt beror på.

Hur förbättrar man sin IQ?

Det enda rimliga och konkreta svaret vetenskapen har idag på hur man kan förbättra sin IQ är genom utbildning. Ju längre du går i skolan desto högre IQ får du. Grovt sett räknar forskarna med cirka 1-5 IQ-poäng per skolår.

Embed from Getty Images

Men, och det är ett viktigt men, du kan sannolikt inte träna upp din intelligens (g), utan du tränar färdigheter och förmågor, som förbättrar din IQ.

Och här finns en viktig skillnad med kulstötaren – hen tränar upp både sin styrka och sin teknik när hen tränar. Det kan du inte göra med intelligens.

Det låter kanske lite tråkigt, men det finns en extremt viktig lärdom att dra av detta, nämligen att du kan öka IQ:n. Och extremt kort (och aningen vulgärt) sammanfattat: Högre IQ = bättre liv!

Om skolan förbättrar IQ:n – vad är det då i skolan som hjälper? Det korta svaret är att vi inte vet. Men det handlar rimligen om sådant som är grundläggande: kunskaper, läsning och tänkande. Själv tror jag att tankeredskap kan vara en viktig hjälp i detta, eftersom de hjälper dig att få mer kunskaper, att läsa och – tänka!

Det finns dock studier som antyder att det kan finnas ett samband mellan dataspelande hos barn och högre IQ.

Karta över Konsten att tänka som en expert