Hur fattar vi beslut?

De flesta tror att de använder system 2 för att fatta beslut när de egentligen använder system 1. Det känns rimligare och bättre att vi tänkt igenom ett viktigt beslut noggrant än att vi handlar utifrån känslor eller av slentrian som vi alltid gjort.

Kahneman har beskrivit det som att system 2 är en VD för ett företag som fattar beslut utifrån något hen tror är en välarbetad analys, men det är egentligen system 1:s magkänsla.

Embed from Getty Images

Vi gör något utifrån våra känslor och sedan när någon frågar varför vi gjorde det, så hittar vi på något som låter rimligt och rationellt. Det blir ofta efterhandskonstruktioner.

Med detta sagt hävdar jag inte att du aldrig använder system 2 för att fatta beslut, bara att du gör det mer sällan än vad du tror. Problemet är att eftersom system 1 är så automatiskt och därmed undgår vårt medvetande, så märker vi inte dessa beslut.

Forskare lät en grupp personer välja mellan sju par identiska strumpor och sedan motivera varför de valde just det paret som de valde. Kunderna motiverade sina val med att det var skillnader i färg, textur, kvalitet etc. Men strumporna var exakt likadana, vilket antyder att personerna bara ville få sina val att framstå som mer rationella när de blev tvingade att förklara dem. Ingen sa: “Jag tog bara ett par som kändes bra!”

Embed from Getty Images

Karta över Konsten att tänka som en expert

  • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Retorikanalys!
  • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Konsten att lära!
  • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Tolka statistik!
  • Läs mer om hur Känslor kan förbättra ditt minne som en del av Konsten att lära!