Texterr

För mig har alltid läsningen varit det viktiga i kommunikation. Jag menar att författaren ska skriva så att läsaren förstår. Det är författarens ansvar!

För att kunna hjälpa läsaren att förstå en text måste författaren veta hur läsandet går till.

Hjälp läsaren med följande:

  • Läsförståelsen
  • Lässtrategierna
  • Lästeknikerna