Begreppens värdeladdningar

En del ord är laddade med känslor och värderingar. Orden bil och katt känns ganska neutrala, om det inte är så att du själv har positiva associationer till dem.

Så här säger den republikanske politiska konsulten Frank Luntz om ord och deras vridningar:

Words alone can be found in a dictionary or a telephone book, but words with emotion can change destiny, can change life as we know it. We know it has changed history; we know it has changed behavior; we know that it can start a war or stop it. We know that words and emotion together are the most powerful force known to mankind.

Hans exempel är att de flesta har lättare att acceptera en “arvsskatt” än en “dödsskatt”, trots att det är samma sak.

Samma betydelse men olika värderingar

Ibland kan du välja mellan ord med i grunden samma betydelse (semantik), men med olika värderingar kopplade till dem. Ta till exempel ordet visselblåsare, som är en benämning på en person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om hen upptäcker oegentligheter.

Synonymer till visselblåsare borde vara tjallare, skvallerbytta eller golare. Men eftersom visselblåsare har positiva värderingar kopplade till sig och de andra negativa värderingar, så blir det inte några bra synonymer.

Jag är rakryggad

 • Jag är rakryggad
 • Du är bestämd
 • Han är tjurskallig
Embed from Getty Images

Rakryggad, bestämd eller tjurskallig?

Jag är med rätta upprörd

 • Jag är med rätta upprörd
 • Du är irriterad
 • Han gör en höna av en fjäder
Embed from Getty Images

Med rätta upprörd, irriterad eller gör han en höna av en fjäder?

Jag har omprövat saken

 • Jag har omprövat saken
 • Du har ändrat dig
 • Han är en överlöpare
Embed from Getty Images

Har hon omprövat saken, ändrat sig eller är hon en överlöpare?

Pröva med en kompis – Konsten att lära – Övning 14

Spinnord

En annan variant är så kallade spinnord (spin words) som används av PR-branschens spinndoktorer.

Ta bara det enkla ordet säga.

Det kan ändras på en mängd olika sätt, så att det fortfarande betyder ‘kommunicera’ men laddas med negativa, dramatiska eller sensationella associationer:

 • Erkänna
 • Vräka ur sig
 • Håna
 • Skryta
 • Antyda
 • Fastslå
 • Invända
 • Bestrida
 • Påpeka
 • Etc
Embed from Getty Images

Vad ska Trumps kommunikation kallas?

Eufemismer

Ibland kanske du inte vill skriva ut vissa saker, eftersom de känns pinsamma, sårande eller på andra sätt känsliga. Då kan du använda dig av en förskönande omskrivning, en eufemism, som gör att det blir lättare att prata om saken.

 • Du säger inte att någon är död utan använder ordet avliden.
 • Du säger inte att någon är fattig utan att hen är en låginkomsttagare.

Eller så gör du som i följande Tiktok, som ironiserar över friluftsmänniskor och vill få det att framstå som att deras självbeskrivningar är eufemismer:

Rätt etikett

Föreställ dig en situation där polisen undersökt en terrorists hem och hittat en text där hen kommunicerar sina tankar om terrordådet. Till exempel en text av Anders Behring Breivik som 2012 dömdes till 21 års fängelse för terrorbrott och 77 mord. Vad ska denna text kallas i nyheterna? Spelar det någon roll vilket av följande förslag som väljs?

 • Manifest
 • Knasigheter
 • Skrift
 • Svammel
 • Attack på det demokratiska samhället
 • Tes
 • Avhandling
 • Text

Jag tror att det spelar roll, till och med stor roll. När Expressen (och andra nyhetsmedia) kallade Breiviks text för “manifest” 2012, så menar jag att tidningen oavsiktligt – i någon utsträckning – legitimerade texten (och därmed kanske även handlingarna) som något viktigare eller anständigare än vad den var. Det var att ge texten ett “högre” syfte.

Ordet manifest betyder nämligen enligt Nationalencyklopedin: “Skriftligt tillkännagivande av program eller ståndpunkt av myndighet, parti, konstriktning etc.; ofta med innehåll som bryter med tradition e.d.: valmanifest; kommunistiska ~et; surrealisternas ~.”

Obsevera dock att jag inte läst texten, eftersom jag inte är intresserad av att läsa nonsens, men utifrån innehållsförteckningen som jag ögnat igenom, så känns etiketten “svammel” mer passande. Att kalla texten för tes eller avhandling hade för all del varit ännu värre. Men att gå längre än att kalla det för “skrift” eller “text” är inte rimligt.

Ord spelar roll!

Karta över Konsten att lära

 • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Retorikanalys!
 • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Konsten att tänka som en expert!
 • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Kritisk bildanalys!
 • Läs mer om hur man kan använda Känslor för att påverka andra som en del av Tolka statistik!
 • Läs mer om hur Känslor kan förbättra ditt minne som en del av Konsten att lära!