Tankeflyt

Automatisering leder till vad som kan kallas för ett tankeflyt eller kognitivt flyt – det vill säga att det går så smidigt att tänka att du inte ens behöver tänka på att du tänker.

En analogi till hur det kognitiva flytet fungerar är att jämföra med ditt första språk – som du talar just flytande. Då behöver du inte ens fundera på hur du ska formulera eller uttala det du ska säga. Men detta gäller kanske inte de andra språken som du kan, i alla fall inte i början.

Visst är det skönt när tankarna bara flyter på …

Karta över Konsten att lära

  • Läs mer om Tankeflyt som en del av Studietekniker!