Arbetsminnet

Med arbetsminne menar man ett minne som är begränsat i tid. Detta minne kan hålla kvar cirka 7 enheter under en kort tid. Om du hör ett telefonnummer – som är cirka 7 siffror långt – så kommer du ihåg det i ungefär 20 sekunder. Sedan är det borta för alltid.

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 4

Och om du är nyfiken hur stort ditt arbetsminne är så kan du testa det här:

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 5

Du behöver ett bra arbetsminne för att hålla jämna steg med flickan i denna Tiktok:

Karta över Konsten att lära